Presentatie

Uitvaartzorg Luc Cocquyt en zijn team staan niet alleen tot uw dienst in Lovendegem-Vinderhoute, maar tot ver buiten de eigen gemeente.

Als enige begrafenisondernemer woonachtig te Lovendegem beschikken wij over een eigen funerarium in Lovendegem zodat uw overledene in eigen gemeente kan opgebaard worden.

Uitvaartzorg Luc Cocquyt biedt u alle mogelijkheden aan die u van een uitvaartcentrum kunt verwachten. Wij bieden u een totaalpakket aan, gaande van het rouwdrukwerk tot de keuze van een grafzerk of urneveldmonument.

Bij het overlijden van een familielid of een dierbare nemen wij heel wat zorgen uit handen. Naast het verdriet dat u moet verwerken, wordt u ook geconfronteerd met formaliteiten die vervuld moeten worden. Daarom is het voor u een hele geruststelling dat Uitvaartzorg Luc Cocquyt u behulpzaam is in dit administratief, financieel en maatschappelijk gebeuren.

Elk sterven is uniek.

Onze eerste vereiste is zich inleven in de gevoelens van hen die rouwen, om op een passende wijze de getroffen familie te begeleiden en te helpen bij het nemen van bepaalde keuzes. Aan de hand van uw wensen verzorgen wij de uitvaart op een discrete, vlotte en stijlvolle manier.


Sporen van een bestaan
Iemand verliezen die je dierbaar is : het is één van de zwaarste dingen in een mensenleven en het went nooit. Toch worden we allemaal vroeg of laat geconfronteerd met een afscheid. Om het gemis te verzachten, houden we vast aan wat blijft. Iedere mens laat immers sporen na op zijn levensweg. Sommige zijn tastbaar, concrete verwezenlijkingen. Andere zijn onaantastbaar, maar wel degelijk voelbaar.We staan stil bij wie iemand was. Bij wat zijn of haar leven betekende en kan blijven betekenen voor wie achterblijft. Zo vind je troost in mooie herinneringen. Vergeten doe je immers nooit ...

Nuttige adressen

  Universitair Ziekenhuis Gent
  De Pintelaan 185, 9000 Gent
  Tel: 09 332 21 11
  http://www.uzgent.be


  Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares - Sint-Jozef
  Campus Maria Middelares
  Kortrijksesteenweg 1026, 9000 Gent
  Tel: 09 260 71 01
  http://www.azmmsj.be


  Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares - Sint-Jozef
  Campus Sint-Jozef
  Kliniekstraat 27, 9050 Gentbrugge
  Tel: 09 260 31 11
  http://www.azmmsj.be


  Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent
  Site Watersportbaan
  Henri Dunantlaan 5, 9000 Gent
  Tel: 09 224 71 11
  http://www.janpalfijn.be


  Algemeen Ziekenhuis Jan Palfijn Gent
  Site Koningin Fabiolalaan
  Koningin Fabiolalaan 57, 9000 Gent
  Tel: 09 240 98 11
  http://www.janpalfijn.be


  Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas
  Groenebriel 1, 9000 Gent
  Tel: 09 224 51 11
  http:/www.azstlucas.be


  Algemeen Ziekenhuis Volkskliniek vzw
  Tichelrei 1, 9000 Gent
  Tel: 09 235 42 11
  http://www.volkskliniek.be


  Burgerlijke Stand Gent
  Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
  Tel: 09 266 72 62


  Vredegerecht Gent
  Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent


  Rijksdienst voor Pensioenen
  Zuidertoren 5, 1060 Brussel


  Rijksdienst voor Pensioenen "begrafenisvergoeding rijksambtenaren"
  Financietoren, Kruidentuinlaan 50 bus 51, 1010 Brussel


  Rijksdienst voor Kinderbijslag
  Trierstraat 70, 1000 Brussel


  Ministerie van Financiën
  Kunstlaan 30, 1040 Brussel


  Dienst Tegemoetkoming aan personen met een handicap
  Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel


  Sodiganda - Stad Gent
  Rembert Dodoensdreef 2, 9000 Gent


  Stadspensioenen - OMOB
  Franklin Rooseveltlaan 351, 9000 Gent


  Registratiekantoor Gent
  Sint-Lievenslaan 27, 9000 Gent
  Tel: 02 577 32 80